up

SME OBČIANSKE ZDRUŽENIE

PRE VÝSKUM A ANALÝZU NEHÔD


EVU Slovensko - Európske združenie pre výskum a analýzu nehôd.

Naším cieľom je

zvýšiť národnú a medzinárodnú právnu istotu a bezpečnosť cestnej premávky


Združenie je samostatnou, nezávislou a nepolitickou organizáciou, dodržiavajúcou všetky odborné a zákonné ustanovenia týkajúce sa vzdelávania a výchovy.

Odborný garant združenia

Odborným garantom občianskeho združenia je združenie zapísané v registri združení na obvodnom súde v Nemecku, 65174 Wiesbaden pod číslom 22 VR 2768. Toto združenie podporuje činnosť združení EVU v jednotlivých krajinách.

Zameranie združenia

Podporovať predovšetkým prevádzanie výskumov a vedeckých prác v oblasti analýzy nehôd vrátane obnovy a technického posúdenia vozidiel, zároveň spojiť znalosti odborníkov z oblasti výskumu a rekonštrukcie nehôd v európskom kontexte.

Spolupráca

Za účelom naplnenia svojho cieľa bude združenie spolupracovať s mestami, obsami VÚC, ministerstvami a súdmi v oblasi výskumu a analýzy nehôd. Rovnako tiež s ostatnými organizáciami a združeniami podobného zamerania na Slovensku a v zahraničí.

Názov a sídlo občianskeho združenia

Názov občianskeho združenia: Európske združenie pre výskum a analýzu nehôd, EVU Slovensko.
Sídlo občianskeho združenia: Werferova 1, 040 11 Košice.

Štatistika dopravnej

NEHODOVOSTI


* Graf počtu dopravných nehôd za obdobie od 2000 do 2015.

Pomoc navzájom

PRIPOJTE SA

Sme tu pre Vás

ŠTATUTÁRNY ORGÁN

Sme tu pre Vás

ZOZNAM ČLENOV

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom združenia, ktorý koná v jeho mene je predstavenstvo.

Členovia predstavenstva

Funkcia Meno, Titul Adresa
Prvý predseda prof. Ing, Gustáv KASANICKÝ, CSc. Lietava 126, 024 01 Lietava
Prvý zástupca predsedu Ing. Ladislav IMRICH Hradná 312/7, 044 31 Sokoľ
Prvý pokladník Ing. Tomáš KORBEĽ Pútnická 130, 841 06 Bratislava

Organizácie

Názov Adresa Telefón E-mail
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline Ulica 1. Mája č.32, 010 01 Žilina +421 / 41 / 5136901 info@usi.sk
SLOVDEKRA s.r.o Pútnická 130, 841 01 Bratislava +421905 795 082 tomas4korbel@gmail.com

Znalci

Meno, Titul Miesto výkonu činnosti Telefón E-mail

Kontaktný formulár

OPÝTAJTE SA NÁS


Európske združenie pre výskum a analýzu nehôd, EVU Slovensko.

Werferova 1, 040 11 Košice

0905 533 963

info@evuslovensko.sk

Meno Priezvisko E-mail
Správa

* Odoslaním formuláru automaticky súhlasíte so spracovaním osobných a iných zadaných údajov pre účely EVU Slovensko.

Európska pôsobnosť


logo

Sme EVU Slovensko. Kladieme dôraz na výskum a vedecké práce v oblasti analýzy nehôd, technické posúdenie vozidiel s cieľom zvýšiť národnú a medzinárodnú právnu istotu a bezpečnosť premávky.

Weferova 1, 040 11 Košice